1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Zwichnięcia wymagają nastawienia

W dużych urazach bezpośrednich w okolicy stawu złamanie może być powikłane uszkodzeniem naczyń i nerwów.

Zwichnięcia wymagają nastawienia, a niekiedy (np. staw kolanowy) operacyjnego zeszycia uszkodzonych więzadeł i torebki. Nastawienie zwichnięcia jest z reguły łatwe, jeśli dokonuje się w okresie tzw. stuporu tkankowego (1-2 godz. od zadziałania urazu). W miarę upływu czasu narastający obrzęk tkanek oraz obronny przykurcz mięśni utrudniają nastawienie zwichnięcia. Nastawienie zachowawcze zastarzałych zwichnięć (hixatio imeterata) uniemożliwia wytworzenie się zrostów tkanek miękkich, przykurczów mięśni oraz skostnień okołostawowych.

Technika chirurgiczna

Technika chirurgiczna. Postępowanie chirurgiczne w uszkodzeniach narządów miąższowych od lat ma swoje stałe miejsce w publikacjach z dziedziny traumatologii, postępy w zakresie materiałów używanych do szycia (szwy atraumatyczne), możliwości stosowania włókien syntetycznych (dakron, teflon), kleje tkankowe, materiały hemo- statyczne (spongostan oxycel), oraz wprowadzenie nowych technicznie metod chirurgicznego onracowann uszkodzonego narządu spowodowały, że obecnie splenectomia lub częściowe pourazowe resekcje wątroby są zabiegami wykonywanymi sporadycznie.

Przykład właściwego rozumowania (wg Holmesa i Rothmana)

Pacjent cierpi na ból krzyża (z rwą lub bez rwy kulszowej). Zarówno wywiad, jak i badanie kliniczne wskazują na to, że przyczyną dolegliwości jest choroba krążka między kręgowego. Rozwiązanie:

Kolano koślawe statyczne

Znaczenie profilaktyczne ma noszenie właściwego obuwia oraz higieniczne warunki pracy i odpoczynku. Zniekształcenia lekkiego stopnia można korygować wkładkami i pelotami unoszącymi poprzeczne sklepienia stóp oraz ćwiczeniami wzmacniającymi krótkie mięśnie stopy. Nasilone, jak też utrwalone zniekształcenia nie poddają się takiemu leczeniu i wymagają leczenia operacyjnego.

Co Pasożytuje u człowieka w postaciach trypomastigota?

Zwalczanie. Nie zostało opracowane. Trypanosoma cruzi Chagas, 1909. Występowanie. Wiciowiec pasożytujący we krwi, chłonce, w narządach miąższowych człowieka oraz wielu zwierząt w Ameryce Południowej i Środkowej (ten sam zasięg geograficzny co Tiypanosoma rangeli). Ryzyko zarażenia dotyczy 100 min osób, z których aktualnie choruje 16-18 min, natomiast aż 50 tys. rocznie umiera z powodu inwazji tego pasożyta jego rezerwuarem dla człowieka są zarażone pancerniki, a także koty, psy, szczury oraz małpy.

Pierwsza faza choroby w zwalczaniu infekcji

Wykrywanie. W pierwszej fazie choroby poszukuje się świdrowca gambijskie- go głównie we krwi (ryc. 3.21), zwłaszcza podczas podwyższania się temperatury chorego.

Rodzaj i charakter wykonywanych ruchów

W tym miejscu należy dodać, że wykonywanie ruchów tułowia w zakresie ich pełnej amplitudy jest rzadko konieczne. Prawidłowa i bezpieczna postawa ciała przy pracy charakteryzuje się utrzymywaniem neutralnej pozycji kręgosłupa w celu stabilizacji środka ciężkości, przy którym kończyny zachowują maksimum sprawności. Jedynie w bardzo wyjątkowych sytuacjach konieczne stają się ruchy kręgosłupa w zakresie ich pełnej amplitudy w celu uzyskania maksymalnego efektu działania. Wszelkie gwałtowne, kurczowe lub tym podobne ruchy kręgosłupa są zawsze przeciwwskazane.

Otyłość

Otyłość znacznie zwiększa zarówno obciążenia osiowe, jak też wydłuża dźwignię siły tułowia. Trzeba tutaj jeszcze raz przypomnieć, że najbardziej podatni na bóle krzyża są zarówno wykonujący ciężką pracę, jak i prowadzący siedzący tryb życia.

Naturalna historia choroby

Wychodzące z rdzenia korzenie przylegają do przyśrodkowych i dolnych powierzchni nasad łuków. Korzenie wychodzą z rdzenia przyśrodkowo i ku górze od nasad łuków, na różnej indywidualnie wysokości. Pamiętając, że nasady łuków podpierają górne wyrostki stawowe i część międzywyrostkową łuku, można wyobrazić sobie granice kanałów korzeniowych. Są one zupełnie odmienne od granic wyznaczających otwory międzykręgowe, które stanowią pewnego rodzaju wrota znajdujące się w pojedynczej płaszczyźnie, przebiegającej nieco skośnie do płaszczyzny strzałkowej ciała. Z kolei kanał korzeniowy przebiega w trzech wymiarach. Rozpoczyna się on ku górze od miejsca wyjścia korzenia z worka oponowego. Jego dach w tym miejscu utworzony jest przez wewnętrzny brzeg górnego wyrostka stawowego, przyczep więzadła żółtego i górny brzeg blaszki łuku.

Rany opracowano chirurgicznie

Chłopiec P. L., lat 9 (hist. chor. 1483/82) uległ w kwietniu 1982 roku wypadkowi samochodowemu. Przy przyjęciu do szpitala znajdował się w stanie ciężkiego wstrząsu pourazowego. Stwierdzono rozległe miażdżone i szarpane rany krocza, okolic pachwinowych z uszkodzeniem prawej tętnicy i żyły udowej, złamanie kości łonowej i kulszowej prawej, a także krwiak pozaotrzewnowy miednicy małej.