Podwyższona temperatura

W przypadkach podwyższonej temperatury organizm zwiększa oddawanie ciepła lub zmniejsza wytwarzanie ciepła i odwrotnie, w przypadku obniżenia temperatury następuje zahamowanie oddawania ciepła lub zwiększenie jego wytwarzania. Równowaga temperatury jest więc wypadkową produkcji i utraty ciepła. Do zachwiania tej równowagi dochodzi wtedy, gdy ośrodek termoregu-lacji jest podrażniony przez czynniki gorączkotwórcze, głównie w postaci jadów bakteryjnych. Temperatura ciała wzrasta wówczas

o stopień, dwa, trzy i więcej. W przebiegu gorączki wyróżniamy trzy stadia: 1) stadium narastania, 2) stadium szczytowe, 3) stadium zejścia.

Stadium narastania jest to okres od chwili rozpoczęcia podnoszenia się temperatury do jej ustalenia się, tzn. chwili, kiedy dobowe wahania nie przekraczają pół stopnia. W okresie tym produkcja

About The Author

admin

1 Comment

  1. She69 31 stycznia 2014 at 11:04 #
    Bardzo interesujace informacje, a trafilam tutaj szukajac objawow ospy :P

Leave a Reply