Postacie amastigota

Objawy choroby Chagasa o przebiegu przewlekłym zależą od umiejscowienia pierwotniaka: wyróżniono m.in. postać sercową (zmiany w EKG, tachykardia, ból w klatce piersiowej, uczucie osłabienia), rozwijającą się w niewydolność krążenia, oponowo-mózgową, nadnerczową i tarczycową w każdej z nich występuje powięk-szenie wątroby, śledziony i węzłów chłonnych oraz limfocytoza i monocytoza we krwi obwodowej. W części przypadków – uznaje się to za charakterystyczną triadę – postacie amastigota oprócz mięśnia serca zajmują mięśnie przełyku i jelita grubego, rozwija się, oprócz kardiopatii, megaesophagus i/lub megacolon\ może dojść do perforacji jelita i nagłej śmierci.

W mózgu wykrywa się postacie amastigota w śródbłonkach naczyń, w komórkach astroglejowych i mikroglejowych. Zapalenie opon i mózgu ma charakter uogólniony z obecnością grudek, złożonych z mikrogleju oraz astrocytów, histiocy- tów (makrofagi tkanki łącznej właściwej), monocytów i leukocytów. W grudkach może powstać martwica centralna. Opisuje się też duże ziarniniaki, z obecnością pierwotniaków, wokół naczyń zaś nacieki limfocytarne. Nosicielstwo jest rzadkie, lecz możliwe.

Typowa transmisja człowiek-człowiek to matka-płód rozwijająca się zarówno w ostrej, jak i przewlekłej postaci choroby. Dziecko rodzi się z wrodzoną chorobą Chagasa, z małą masą urodzeniową, zapaleniem mięśnia sercowego, objawami neurologicznymi często umiera w krótkim czasie po urodzeniu. Noworodki matek sero- pozytywnych muszą być szczegółowo kontrolowane badaniem lekarskim oraz testami serologicznymi.

Odrębną grupę pacjentów wymagających długotrwałego monitorowania stanowią osoby zakażone wirusem HIV. Występują u nich, częs’ciej niż u innych, wielo- ogniskowe lub rozsiane zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, często też z za-jęciem opon mózgowo-rdzeniowych. Natomiast u osób z odpornością w granicach normy, w chorobie Chagasa występuje wysoka aktywność limfocytów i szybkie po-jawianie się przeciwciał tworzących kompleksy z pasożytami w różnych tkankach.

About The Author

admin

Leave a Reply