Przed przystąpieniem do szczepienia

Przed przystąpieniem do szczepienia każde dziecko powinno być poddane oględzinom lekarza. W przypadku stwierdzenia przeciw-wskazań dziecko nie powinno być szczepione.

Przeciwwskazaniami do szczepień przeciw ospie praw-dziwej są: podwyższona temperatura ciała, choroby skóry (rozlany wyprysk, ropnie, czyraki i inne procesy ropne skaza wysiękowa), ropne zapalenie ucha, gruźlica, białaczka, niedokrwistość złośliwa, niektóre choroby nerek, niewydolność układu krążenia, czynny proces reumatyczny oraz padaczka. Mogą być uznane za przeciw-wskazania przez lekarza również inne stany chorobowe.

Pożądane jest, by przy szczepieniach dzieci małych byli obecni rodzice. Chodzi głównie o to, by przestrzec ich przed niebezpie-czeństwem, jakie grozi dziecku w przypadku zanieczyszczenia rany poszczepiennej, przeniesienia szczepionki na inne okolice ciała, a zwłaszcza na oko. Również należy zwrócić uwagę na unikanie w okresie poszczepiennym, dopóki nie cofną się zmiany miejscowe, kontaktów z osobami chorymi na choroby skórne i zakaźne. Do chwili utrzymywania się zmian miejscowych należy unikać ich zamoczenia, dotykania, smarowania maścią oraz dążyć do utrzymania miejsca we wzorowej czystości (częste zmiany bielizny).

About The Author

admin

Leave a Reply