Przykład właściwego rozumowania (wg Holmesa i Rothmana)

Pacjent cierpi na ból krzyża (z rwą lub bez rwy kulszowej). Zarówno wywiad, jak i badanie kliniczne wskazują na to, że przyczyną dolegliwości jest choroba krążka między kręgowego. Rozwiązanie:

– 1. Ponieważ chory nigdy nie był (lub był niewłaściwie) leczony, zaczynamy od leczenia zachowawczego.

– 2. Jeśli chory wykazuje zespół ogona końskiego czy jednostronne, postępujące osłabienie siły mięśniowej kończyny, to szybko wykonujemy mielografię i proponujemy zabieg chirurgiczny.

(leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, unieruchomienie w łóżku do 6 tyg. lub gorset).

Należy wyraźnie podkreślić, że we wczesnych okresach bólów krzyża z powodu choroby krążka międzykręgowego unieruchomienie i odbarczenie „ogniska” (leżenie w łóżku, gorset) oraz leki przeciwbólowe (np. Aspirin) przynoszą z reguły pożytek.

Jeśli dochodzi do regresji z zaostrzeniem objawów, to stosuje się bardziej rygorystyczne leczenie zachowawcze – np. powrót do noszenia gorsetu, a niekiedy nawet do leżenia w łóżku.

Większość chorych z ostrymi bólami krzyża leczonych wg przedstawionego wyżej algorytmu powraca do normalnego życia w okresie ok. 2 miesięcy.

Przede wszystkim wskazane jest intensywne leczenie zachowawcze oraz zastosowanie ponadtwardówkowego wstrzyknięcia kortykosteroidów.

W wybranych przypadkach można stosować też wyciągi oraz niekiedy manipulacje (ostrożnie!) ponieważ jednak te ostatnie nie doczekały się żadnego wytłumaczenia naukowego (nawet przez swych twórców), nie powinny w żadnym przypadku wchodzić do zestawu metod rutynowych. Ponadto trzeba wyraźnie podkreślić, że chorzy leczeni wyciągiem wcale nie powracają szybciej do zdrowia. Konieczne mogą być jedno lub dwa nadoponowe wstrzyknięcia kortykosteroidów. Na wynik wstrzyknięcia trzeba niejednokrotnie czekać do 6 tygodni.

About The Author

admin

Leave a Reply