Skręcenia bez większych uszkodzeń

Skręcenia bez większych uszkodzeń torebki i więzadeł leczy się czynnościowo bez unieruchomienia. Obrzęki i bóle ustępują szybciej po masażu wykonywanym przez chorego.

Złamania palców. Do uszkodzeń palców dochodzi na skutek urazu bezpośredniego, rzadziej gwałtownego urazu pośredniego. Złamane paliczki pociągane przez ścięgna ulegają przemieszczeniu kątowemu (zgięcie) i rotacyjnemu. Należy je nastawić i unieruchomić w zgięciu na 3-4 tygodnie. Złamania otwarte i złamania niestabilne wymagają operacyjnego nastawienia i zespolenia.

Paliczki obwodowe najczęściej ulegają urazom bezpośrednim – zgnieceniu, po-łączonemu z uszkodzeniem skóry i płytki paznokciowej. Zwykle wystarczy opatrunek i ochrona palca do 3 tygodni.

Oderwanie przyczepu ścięgna prostownika palca od podstawy paliczka paznokciowego powstaje pod wpływem urazu pośredniego – przy uderzeniu palców w twardy przedmiot. Paliczek dalszy ustawia się wtedy w zgięciu i brak czynnego wyprostu. Uszkodzenie leczy się unieruchomieniem paliczka w przeproście w stawie między- paliczkowym dalszym i w zgięciu w stawie bliższym na 6 tygodni. Zastarzałe uszko-dzenie można leczyć operacyjnie, lecz wyniki są mniej zachęcające.

Otwarte uszkodzenia ręki ze względu na częstość wypadków w pracy i poważne kalectwo lub upośledzenie sprawności w razie niefachowego leczenia stanowią poważny problem leczniczy i ekonomiczny. Świeże rany ręki wymagają jałowego opatrzenia i bezpośredniego leczenia specjalistycznego przez doświadczony w tej dziedzinie personel lekarski.

W warunkach szpitalnych rany ręki po starannym oczyszczeniu i wyjałowieniu ach okolicy wycina się, usuwając wszystkie wyraźnie martwicze tkanki. Obowiązuje jednak daleko posunięty konserwatyzm i zasada ratowania „wszystkiego, co ma szanse, przeżyć”. Ubytki skóry pokrywa się przeszczepami.

About The Author

admin

Leave a Reply