Umiejscowienie złamań z przeciążenia

Umiejscowienie złamań z przeciążenia. Zmiany występują najczęściej w II i III kości śródstopia, w trzonie kości piszczelowej, szyjce kości udowej, lukach i wyrostkach stawowych kręgów lędźwiowych. Rzadsze umiejscowienia to guz piętowy, strzałka, rzepka, trzon kości udowej, kość łonowa, kulszowa,

Złamanie II kości śródstopia występuje u osób narażonych na długotrwałe marsze lub pracę w pozycji stojącej, a nie przyzwyczajonych do tego rodzaju obciążeń. Objawy kliniczne to obrzęk śródstopia, bolesność trzonów II lub III kości śródstopia, bóle nasilające się w czasie chodzenia i pod wpływem sił zginających lub prostujących tę kość. Na radiogramie odczyn okostnowy i szczelina złamania uwidaczniają się najwcześniej po 2 tygodniach od wystąpienia objawów chorobowych. Leczenie polega na nieobciążaniu stopy w okresie ostrych dolegliwości, a później na zastosowaniu wkładek ortopedycznych domodelowanych do łuków stopy lub obuwia ze sztywną podeszwą.

Złamanie kości piszczelowej z przeciążenia najczęściej spotyka się u żołnierzy ćwiczących krok defiladowy w okresie przeszkolenia rekruckiego. Występują bóle i obrzęki goleni, a następnie wrzecionowate zgrubienie w okolicy złamania. Różnicować trzeba z procesami zapalnymi i nowotworowymi cechującymi się nowo- tworzeniem kości. Leczenie we wczesnym okresie sprowadza się do odpoczynku i oszczędzania kończyny. Po stwierdzeniu wyraźnej szczeliny złamania i skleroty- zacji konieczne jest unieruchomienie zewnętrzne do czasu uzyskania zrostu.

Złamanie szyjki kości udowej z przeciążenia zdarza się w każdym wieku, lecz najczęściej u osób starszych z krzywiczym biodrem szpotawym i w przypadkach wzmożonej podatności na złamania.

Klinicznie stwierdza się bóle, nasilające się przy chodzeniu. Po potknięciu się czy urazie odłamy mogą się przemieścić. Na radiogramie stwierdza się nieregula rną szczelinę, wyraźniejszą w części górnej. W przypadkach przemieszczenia końce od-łamów są w różnym stopniu sklerotyczne, zależnie od czasu trwania przeciążenia.

Leczenie w początkowych okresach, gdy nie ma przemieszczenia, polega na oszczędzaniu kończyny, np. używaniu laski. Jeżeli szczelina jest znaczna bądź jeżeli istnieje przemieszczenie, może być konieczne operacyjne nastawienie i wewnętrzne zespolenie odłamów.

About The Author

admin

Leave a Reply