Wady zgryzu

ma istotne znaczenie również przy zapobieganiu i korygowaniu wad zgryzu. Ciężkie zaburzenia w oddychaniu, trawieniu i odżywianiu powodują już w pierwszych dniach życia takie wady, jak: wrodzone zarośnięcie przełyku, niedrożność dwunastnicy, zarośnięcie odbytu i odbytnicy. Wady układu krążenia i układu moczowego omówiono już w innych rozdziałach.

Ważne jest wczesne rozpoznawanie jeszcze w okresie noworodkowym wrodzonych zaburzeń metabolicznych. W tym celu stosuje się szeroko u noworodków testy przesiewowe, które umożliwiają, za pomocą badania (w specjalnych ośrodkach diagnostycznych) krwi i moczu pobranego na bibułę, wykrywanie nieprawidłowych produktów przemiany materii i rozpoznanie takich chorób, jak fenyloketonuria czy galaktozemia. Tylko wczesne wyeliminowanie w tych przypadkach z diet dzieci aminokwasu fenyloalaniny lub cukru prostego – galaktozy pozwala na uniknięcie ciężkich uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego i innych narządów.

Charakterystyczne cechy już po urodzeniu wykazują noworodki z zespołem Downa, którego przyczyną są zaburzenia liczby lub kształtu chromosomów. Dzieci takie wykazują osłabienie napięcia mięśni, mały spłaszczony nos, wystający język, skośne osadzenie oczu, skąpe owłosienie. Regułą jest tu niedorozwój umysłowy. Często stwierdza się w zespole Downa (tzw. mongolizmie) wady różnych narządów wewnętrznych. Ciężkie uszkodzenie rozwoju psychoruchowego bywa następstwem wodogłowia i przepukliny oponowo-rdzeniowej. Są to wady, w których wczesnym leczeniem operacyjnym można uzyskać poprawę i powstrzymać – choćby częściowo – niszczenie tkanki mózgowej.

About The Author

admin

Leave a Reply