Walka komórkowa

Poza tego typu mechanizmem obronnym, określanym w patologii mianem walki komórkowej lub odporności tkankowej, organizm dysponuje jeszcze jednym mechanizmem obronnym – odpornością humoralną. Jej istota polega na wytwarzaniu w cieczach ustrojowych, głównie we krwi, ciał niszczących drobnoustroje lub ich wytwory. Ciała te noszą nazwę ciał odpornościowych lub przeciwciał. Są one związane z białkiem krwi – gamma-globuliną.

Mechanizm zwalczania drobnoustrojów i niszczenia ich wytworów jest bardzo różnorodny. Najczęściej są to zjawiska takie jak: 1. Aglutynacja, czyli zlepianie. Mechanizm działania pole-

ga na zlepianiu drobnoustrojów, przez co mają one mniejszą swobodę ruchu i są łatwiej pożerane przez fagocyty. Przeciwciała wykazujące zdolności zlepiania nazywamy aglutyninami.

-2. L i z a – jest to zjawisko rozpuszczania bakterii lub innych drobnoustrojów. Przeciwciała takie nazywamy lizynami. 3. Precypitacja, czyli strącanie. Przeciwciała nazywają się precypitynami (strącalnikami).

-4. Neutralizacja – zjawisko to polega na zobojętnieniu jadów drobnoustrojów chorobotwórczych przez przeciwciała — a n – t y t o k s y n y.

About The Author

admin

Leave a Reply