Wrodzone choroby

Wrodzone choroby układowe z grupy zaburzeń przemiany tłuszczowo-węglowoaanowej

Należą one do chorób spichrzających, dziedziczonych przeważnie recesywnie. Mogą one powodować bóle, odwapnienie i inne zmiany kostne wymagające leczenia ortopedycznego u osób z łagodnie przebiegającym procesem chorobowym. W przypadkach cięższego przebiegu dzieci giną w pierwszych latach życia. Zestawienie przedstawiono na tab. 8. Leczenie zaburzeń endokrynologicznych należy do endokrynologów w razie potrzeby przy współpracy ortopedów.

Zapalenie jest dynamicznym procesem wyższych ustrojów zwierzęcych, wywołanym zaburzeniem równowagi fizyko-chemicznej komórek i tkanek ustroju. Ma ono na celu zlokalizowanie czynników uszkadzających (chemiczne, fizyczne i biologiczne – drobnoustrojowe) i usunięcie szkód wywołanych przez te czynniki.

Drobnoustroje chorobotwórcze wywołują objawy zapalne ogólne (gorączka, przyspieszenie tętna, wzrost ciśnienia krwi, zwiększenie zużycia tlenu – szybkie oddechy, później spadek ciśnienia, zmniejszenie objętości krążącej krwi,, wstrząs w stanach septycznych, uszkodzenie narządów miąższowych, zaburzenia gospodarki wodnej i elektrolitowej, anemia, zagęszczenie krwi itp.) i miejscowe, wywołane szkodliwym wpływem na tkanki składników chemicznych drobnoustrojów (białka, węglowodany, lipidy, toksyny) i produktów przemiany materii.

Do wystąpienia odczynów miejscowych przyczyniają się również zaczyny dro-bnoustrojów:

– hialuronidaza – ułatwia szerzenie się drobnoustrojów i zwiększa ciężkość zakażenia

– streptodornaza – rozpuszcza nukleoproteidy i pobudza wchłanianie się wysięku

– kolagenaza – rozpuszcza włókna klejodajne, powoduje rozpadanie się tkanek

About The Author

admin

Leave a Reply