Wydzieliny i wydaliny

Wydzieliny i wydaliny zalewamy odpowiednio stężonym roztworem podchlorynu wapniowego. Osoby, które zetknęły się z błonicą poza terenem zakładu dziecięcego, izolujemy do czasu uzyskania ujemnych wyników 2 kolejnych posiewów z jamy nosowo-gardłowej, wykonanych w odstępach 24 godzin.

Głównym środkiem zapobiegawczym okazały się jednak szczepienia ochronne. Od chwili rozpoczęcia powszechnego stosowania szczepień przeciwbłoniczych w Polsce (1955) widoczny jest wyraźny spadek zachorowań na błonicę. Ilustruje to zestawienie zachorowań na błonicę w Polsce w latach 1955–1980.

Szczepienia podstawowe wykonuje się szczepionką skojarzoną Di-Te-Per. W szczepionce obok antygenów błonicy (Di – diphteria) znajdują się antygeny tężca (Te – tetanuś) i krztuśca (Per – pei- tuśsis). W szczepieniu przypominającym w 6 i 14 roku życia stosujemy’ szczepionkę Di-Te (skojarzenie błonicy i tężca).

About The Author

admin

Leave a Reply