Zejście chorobowe

Zejście chorobowe może być dwojakie. Może skończyć się wyzdrowieniem lub śmiercią. Wyzdrowienie może być całkowite lub częściowe. Wyzdrowienie jest całkowite wówczas, gdy chory wraca do pełnego zdrowia, a więc do takiego stanu, w jakim był przed zachorowaniem. Wyzdrowienie częściowe jest wówczas, gdy w czasie trwania procesu chorobowego zachodzą trwałe zmiany morfologiczne. Chory zdrowieje, nie wraca jednak do stanu poprzedniego. Przykładem tego jest choroba Heinego-Medina ostre objawy ustępują, pozostaje porażenie. Człowiek jest zdrowy, ale jednocześnie jest inwalidą.

Przebycie choroby mimo powrotu do zdrowia może się odbić ujemnie na rozwoju dziecka. Dzieci często chorujące są z reguły wątłe i gorzej fizycznie się rozwijają.

Zgon następuje wówczas, gdy działanie czynników chorobotwórczych jest tak duże, że przekracza możliwości obronne organizmu i powoduje zanik czynności niezbędnych dla życia narządów (mózg, serce, płuca, nadnercza, nerki, wątroba). W momencie śmierci ustają procesy asymilacji. Najbardziej wrażliwą tkanką na niedotlenienie jest tkanka nerwowa, która po ustaniu krążenia i oddychania zachowuje jeszcze żywotność przez około 5-6 minut. Odpowiada to okresowi tzw. śmierci klinicznej. Intensywne zabiegi re-animacyjne (masaż serca, sztuczne oddychanie) stosowane w tym okresie mogą jeszcze chorego uratować. Po tym okresie następuje obumarcie tkanki nerwowej i śmierć biologiczna organizmu.

About The Author

admin

Leave a Reply