Złamania szyjki kości udowej

Zwichnięcia przednie powstają w następstwie nadmiernego wyprostu i rotacji zewnętrznej uda. Dzielimy na łonowe (górne), gdy głowa znajduje się przed panewką i zasłonowe (dolne), gdy głowa kości udowej znajduje się poniżej panewki (ryc. 170 c, d). Kończyna w zwichnięciach przednich ustawia się także typowo – w odwiedzeniu, wyproście i rotacji zewnętrznej (ryc. 170 e). Odrębny problem stanowią tzw. zwichnięcia centralne głowy kości udowej – p. str. 263.

Złamania szyjki kości udowej stanowią uszkodzenia typowe dla wieku starczego’ w związku ze zrzeszotnieniem kości, osłabieniem mięśni i zmniejszeniem sprawności. Najczęściej dochodzi do złamania z przemieszczeniem odłamów . W zależności od mechanizmu złamania szyjki dzielimy na: 1) odwiedzeniowe, które mogą być za-klinowane, i 2) przywiedzeniowe, połączone najczęściej z przemieszczeniem odłamów. W przypadku urazu bezpośredniego (upadek na bok) może dojść do złamania wieloodłamowego.

About The Author

admin

Leave a Reply